Praktijkreglement

Voor het bezoeken van de praktijk Fysio B-Active Together gelden naast onderstaande regels tevens de huisregels van sportschool Active. U kunt als zich als lid aanmelden bij de balie voor een afspraak fysiotherapie. Als u geen lid bent van de sportschool dient een medewerker van sportschool Active Sport & Healthcenter u toegang te verlenen tot de sportschool. Daarna meld u zich aan de balie bij Active Sport & Healtcenter en kunt u plaatsnemen in de zithoek bij de balie.

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij je graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen jou om: 

  • Je afsprakenkaartje bij elke behandeling mee te nemen.
  • Je verzekeringspolis na te lezen, zodat je weet wat je vergoed krijgt van je zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door je verzekering zal het betreffende bedrag bij je in rekening worden gebracht. Je blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten!
  • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek mee brengen.
  • Afmeldingen kunnen telefonisch of via whatsapp worden doorgegeven op het praktijktelefoonnumer minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling door te geven.
  • Voorafgaand aan een behandeling kunt u plaatsnemen in het meubilair voor de balie van de sportschool.

Wat staat je te wachten?

  • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we je klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op je aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met jou besproken.
  • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in je klachtenbeeld is niet elke behandeling precies hetzelfde.
  • Je wordt uitgenodigd om je mening te geven over alle zaken die je behandeling aangaan. Uitgangspunt hierbij is om zowel voor jou als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen en te verbeteren.
  • De patiënttevredenheid wordt continue gemonitord zowel tijdens als na de behandeling. Je kunt gevraagd worden om anoniem een enquête in te vullen na afsluiting van de behandeling. Het invullen hiervan kost je ongeveer 6 minuten.
  • Zonder jouw toestemming zullen wij geen informatie over je aandoening aan anderen dan je verwijzend arts.

Hopelijk is bovenstaande duidelijk en leidt dit tot een prettige samenwerking.