Privacyreglement

Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een elektronisch patiëntendossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:

 • Naast je behandelend fysiotherapeut is het mogelijk dat een stagiaire ook toegang heeft tot het dossier. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Indien je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
 • Indien je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na jouw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van de behandeling kan met mondeling toestemming een kort verslag naar uw huisarts worden verstuurd voor uw medisch dossier bij de huisarts zodat deze geïnformeerd is.
 • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Uw emailadres kan gebruikt worden voor communicatie en kwaliteitsdoeleinden. Als u het hiermee niet eens bent dan kunt u dit kenbaar maken.
 • Indien je van mening bent dat er ten aanzien van je gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

Kwaliteit

Binnen de praktijk werkt een fysiotherapeut die Bescherming Individuele Gezondheidszorg (BIG) en Kwaliteit Register Fysiotherapie (KRF) geregistreerd is.  Het KRF- register en wordt beheerd door het Koninklijk NederlandsGenootschap voor Fysiotherapie (KNGF).  De kwaliteitsborging vind plaats door:

 • De behandeling en dossiervorming vinden plaats aan de hand van de KNGF-richtlijnen.
 • Aangesloten klachten en geschillen regeling KNGF.
 • Jaarlijkse bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

Kwaliteitsmonitoring

Na afloop van de behandeling ontvangt u via de mail een uitnodiging om de fysiotherapie behandeling te beoordelen.  De praktijk is voor kwaliteitmonitoring en evaluatie aangesloten bij Qualiview. Dit bedrijf verzorgt de verzending van de vragenlijst naar uw mailadres als uw dossier is afgesloten.  Graag hoor ik hoe u de behandeling heeft ervaren, wat het u heeft opgeleverd en of u tevreden bent. Als u tevreden bent over de behandeling dan maakt mij dat zeer gelukkig. Ook als u niet tevreden bent hoor ik dit graag want terugkoppeling van uw ervaringen is belangrijk om van te leren. Heeft u vragen over Qualiview of andere zaken ten aanzien van kwaliteit dan kunt u mij altijd contacten bij voorkeur via de mail.

Klachtenregeling 

De praktijk heeft een klachtenregeling ook al ga ik voor een topresultaat en goede omgang met mensen. Wanneer je toch klachten hebt over de behandeling, waardeer ik dat er openheid en veiligheid is om je klacht kenbaar te maken. Met een klacht geef je mij de gelegenheid om mijn werkwijze te verbeteren. Je kunt de klacht het beste eerst mondeling persoonlijk bespreken met de behandelaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om u klacht per mail of telefoon kenbaar te maken.

Om te zorgen dat klachten zorgvuldig behandeld worden, hebben wij een klachtenregeling. Wanneer de behandeling van je klacht toch niet bevredigend verloopt, kun je via de klachtenregeling van het KNGF een klacht indienen. De klachtenregeling van het KNGF kun je van de website van het KNGF downloaden. Beide klachtenregelingen liggen in de praktijk ter inzage.