Vergoeding en tarieven

Fysio B-Active Together heeft contracten met alle grote Nederlandse zorgverzekeraars. Fysiotherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars maar is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Indien uw behandeling binnen uw aanvullende verzekering valt ontvangt u geen factuur en worden de fysiotherapiekosten rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Wanneer u niet bent verzekerd voor fysiotherapie gelden onderstaande praktijktarieven en krijgt u de factuur persoonlijk.

Tarieven *

Reguliere zitting fysiotherapie   € 36,00
Toeslag aan huis behandeling   € 15,00
Screening   € 15,00
Screening en intake en onderzoek   € 61,00
Intake na verwijzing   € 52,00
Verkorte zitting fysiotherapie (20 minuten)   € 27,00
Niet nagekomen afspraak
(tenminste 24 uur van tevoren melden)
  € 36,00

*DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN WANNEER ER GEEN VERGOEDING MOGELIJK IS DOOR DE ZORGVERZEKERAAR.

Het is aan te raden om de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekering erop na te slaan als u precies wilt weten hoe de vergoedingen voor u geregeld zijn.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximumaantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen declareren van een behandeling. Indien behandelingen niet gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar of afgekeurd worden, zult u een factuur ontvangen voor geleverde diensten.

Betalingsvoorwaarden:

1.         Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2.         Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.

3.         Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

4.         Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

5.         U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL17KNAB0403522316 / BIC KNABNL2H ten name van Fysio B-Active Together te ‘s Heerenberg

Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. 

6.         Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 

7.         De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. 

8.         Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 

9.         Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 

10.       Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.